Karmøy Fiskerimuseum ligger på Sletten i Veavågen, et tettsted på Karmøy – sørvest av Haugesund. Veavågen er den av bygdene i kommunen hvor fisket kanskje har spilt aller størst rolle.

Etter å ha hatt midlertidig tilholdssted i Sævik siden 1985, har stiftelsen nå et unikt bygg i flotte omgivelser like ved Sletten Stadion. Museet deler tomt med Minnestøtten som ble avduket 17. mai 1998, et av Vedavågens store severdigheter.

 

Karmøy Fiskerimuseum ble opprettet for å ta vare på gjenstander og kunnskap knyttet til fiskeriene i Karmøy kommune. Det er den nyere delen av denne historien, den motoriserte epoken – etter 1950, som er museets hovedarbeidsområde. Fiskerimuseet presenterer i dag mange ulike deler av fiskerihistorien.

Her fins modeller som forklarer de ulike fangstmetodene, navigasjonsinstrumenter og ekkolodd som allerede er blitt gjort gammeldagse av den rivende utviklingen på dette feltet.

Hovedattraksjonen er kanskje likevel akvariene, der alle de vanligste saltvannsfiskeartene fra vårt distrikt er representert (Desverre ut av drift for tiden). I tillegg til dette inneholder museet en kafe med sitteplasser for 50 personer. Her er det salg av kaffe, kaker, brus, souvenirer mm.

Karmøy Fiskerimuseumåpnet sine dører for publikum første gang lørdag 11.juli 1998. Offisiell åpning ble foretatt 5.juni 1999 av fiskerisjefen i Rogaland, Onar Gudmundsen, med mange inviterte gjester.

Bygget ble ferdig juli 1998. Det er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta i Oslo, og det er finansiert av Karmøy kommune, Norsk kulturråd, Rogaland Fylkeskommune og en rekke private sponsorer. Det har også vært en betydelig dugnadsinnsats.

Bygget har en særpreget arkitektur som har fått bred omtale i en rekke aviser og tidsskrifter i inn- og utland. 

I 2019 ble det bygget nytt verksted/lager på tomten. Byggearbeidet ble utført av Bygg – og anleggslinja ved ABR videregående skole.